Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter i F&S Microsoft 365 miljö

De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter här är endast för F&S
Microsoft 365 miljö samt möjligheterna att underhålla en mer traditionell Funktionärslista.

Microsoft 365 är den molnplattform som tillsammans med BRP Cloud utgör grunden för
föreningens IT lösning. Microsoft 365 inkluderar tjänster för E-post, digitala möten,
chatt, dokumenthantering och mycket mer.

De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer, bostadsadress
samt användarnamn i Microsoft 365.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är funktionär i föreningen. Avslutar du ditt
uppdrag i föreningen som funktionär kan vi behålla dina uppgifter i max tre månader sen måste
dina uppgifter tas bort. Du kan återkalla ditt medgivande direkt när du slutar som funktionär
om du vill att uppgifterna tas bort tidigare än tre månader.

Som funktionär använder du främst Microsoft 365-appen Teams, vilket ger dig tillgång till digitala
möten inom föreningen. Du kan också sätta upp videomöten eller chattar dina funktionärskollegor.
Det du självmant och frivilligt uppger i Teams rensas bort enligt aktuella utrensningsregler,
som för närvarande är XX månader.

Den som är Föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen är
verksamhetschefen. Kontakta gärna oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller
vill veta vilka personuppgifter om dig som finns registrerade.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan tredje part via Friskis&Svettis Nynäshamn.

Om du är yngre än 16 år, måste din vårdnadshavare skriftligen godkänna att vi behandlar
dina personuppgifter enligt ovan.

Du har alltid rätten att ansöka om och få rättelse av dina personuppgifter, dra tillbaka ditt
samtycke, begränsa personuppgifter och rätten att bli bortglömd. Men då kan eventuellt rätten
att få tillgång till Teams upphöra.